Koźminski, A. (2016) „Polskie zarządzanie: kontredans nauki i praktyki zmienią świat”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 40(3), s. 9–20. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1923 (Udostępniono: 23 maj 2024).