Herman, A. (2014) „Współzależność aksjologii wartości ekonomicznej z metodami jej pomiaru”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4), s. 2–2. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1925 (Udostępniono: 22 maj 2024).