Sobiecki, G. (2014) „Walut światy równoległe”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4), s. 5–17. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1927 (Udostępniono: 23 maj 2024).