Banasik, P. (2014) „Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4), s. 26–35. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1928 (Udostępniono: 23 maj 2024).