Gołębiowska, E. (2014) „Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4), s. 18–25. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1929 (Udostępniono: 26 maj 2024).