Jabłoński, A. . (2020) „The value-based paradigm and economization of company strategy and business models”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4), s. 37–45. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1930 (Udostępniono: 23 maj 2024).