Godlewska, S. (2014) „Klastry jako katalizator rozwoju gospodarczego i myśli innowacyjnej”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4), s. 46–54. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1931 (Udostępniono: 23 maj 2024).