Zimon, D., Gawron-Zimon, Łucja . i Szczygieł, K. (2014) „Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4). Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1932 (Udostępniono: 23 maj 2024).