Gerejczyk, K. (2014) „Przedsiębiorczość kobiet – aspekt regionalny”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4), s. 71–81. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1933 (Udostępniono: 23 maj 2024).