Bukowska-Piestrzyńska, A. . (2014) „Przedsiębiorczość rodzinna w stomatologii”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4). Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1934 (Udostępniono: 23 maj 2024).