Rumiński, R. (2014) „Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości – rozwój oraz metody finansowania”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 33(4). Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1935 (Udostępniono: 26 maj 2024).