Herman, A. (2014) „Gospodarka Polski oparta na innowacjach?”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 32(3). Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1936 (Udostępniono: 22 maj 2024).