Chrzanowski, I. . (2014) „ Business ethics and social responsibility in the transition economies”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 32(3), s. 27–37. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1937 (Udostępniono: 26 maj 2024).