Gapiński, A. (2020) „Strategies for Computer Networks Security”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 32(3). Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1939 (Udostępniono: 26 maj 2024).