Godlewska, M. (2014) „Partnerstwo publiczno-prywatne kluczem do stabilnego rozwoju, przykład Malezji”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 32(3). Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1940 (Udostępniono: 27 maj 2024).