Johann, M. i Jankowska, M. (2014) „Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 32(3). Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1941 (Udostępniono: 23 maj 2024).