Malinowski, G. (2014) „Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście jednolitej teorii wzrostu gospodarczego”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 32(3), s. 38–46. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1943 (Udostępniono: 23 maj 2024).