Marszałek, A. (2014) „Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 32(3), s. 17–26. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1944 (Udostępniono: 27 maj 2024).