Mielcarek, P. (2014) „Efektywność przedsiębiorstwa w sieci biznesowej”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 32(3), s. 49–58. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1945 (Udostępniono: 23 maj 2024).