Zaleski, J. (2014) „The logic of patent claims”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 32(3), s. 66–70. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1946 (Udostępniono: 26 maj 2024).