Orzechowski, R. (2015) „Koncepcja nadzoru informacyjnego”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 34(1), s. 7–14. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1948 (Udostępniono: 23 maj 2024).