Szymański , W. . (2016) „Zagrożenia płynące ze strony finansów dla polskiej gospodarki”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 40(3), s. 21–28. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1949 (Udostępniono: 27 maj 2024).