Domański , R. . (2016) „Strategia rozwoju jako efekt polityki pieniężnej”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 40(3), s. 29–41. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1950 (Udostępniono: 23 maj 2024).