Urbaniak, M. . (2016) „Rola systemowego zarządzania środowiskowego i energią w budowaniu relacji z dostawcami”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 40(3), s. 43–49. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1952 (Udostępniono: 23 maj 2024).