Sidor-Rządkowska, M. . (2016) „Wdrażanie programu mentoringu w przedsiębiorstwie – korzyści i zagrożenia”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 40(3), s. 62–71. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1954 (Udostępniono: 26 maj 2024).