Grycuk, A. . (2016) „Bariery w stosowaniu koncepcji lean management”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 40(3), s. 72–79. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1955 (Udostępniono: 23 maj 2024).