Gemra, K. . (2016) „Rynek Catalyst szansą na dywersyfikację źródeł finansowania”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 40(3), s. 81–94. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1957 (Udostępniono: 22 maj 2024).