Herman, A. (2015) „PKB i poszukiwanie szczęścia”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 34(1), s. 4–5. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1958 (Udostępniono: 19 maj 2024).