Rzeżacz, A. . (2016) „Miejsce i rola dźwigni zakupowych w zarządzaniu zakupami przedsiębiorstwa”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 40(3), s. 95–104. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1959 (Udostępniono: 26 maj 2024).