Herman, A. (2015) „Praktyka i czas czynią Mistrza”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 34(1), s. 43–55. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1966 (Udostępniono: 19 maj 2024).