Herman, A. (2014) „Wykorzystanie zarządzania przez wartości w «dobrym rządzeniu»”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 31(2), s. 2–2. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1967 (Udostępniono: 22 maj 2024).