Ciesielska, D. i Radło, M.-J. (2014) „Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 31(2), s. 5–13. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1968 (Udostępniono: 23 maj 2024).