Zaleski, J. (2014) „Zarządzanie własnością intelektualną w trakcie jej wdrażania oraz po wdrożeniu”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 31(2), s. 14–32. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1969 (Udostępniono: 23 maj 2024).