Jabłoński, A. (2014) „Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 31(2), s. 43–49. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1972 (Udostępniono: 23 maj 2024).