Kulpa , W. . i Zaręba, . L. . (2014) „Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 31(2), s. 50–61. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1973 (Udostępniono: 26 maj 2024).