Augustyniak, H. ., Łaszek, . J. . i Waszczuk, J. (2014) „Modelling of cycles in the residential real estate market”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 31(2), s. 63–77. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1974 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).