Tarasewicz , R. . (2014) „Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 31(2), s. 78–84. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1975 (Udostępniono: 26 maj 2024).