Walczak, W. . (2014) „Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 31(2), s. 85–96. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1976 (Udostępniono: 26 maj 2024).