Kałowski, A. (2015) „Nowe paradygmaty planowania strategicznego w przedsiębiorstwach”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 34(1), s. 57–63. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1977 (Udostępniono: 23 maj 2024).