Kasiewicz, S. (2014) „Wizja banku przyszłości”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 31(2), s. 98–100. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1978 (Udostępniono: 27 maj 2024).