Cwynar, A. (2014) „Z doświadczeń szacowania wartości przedsiębiorstwa”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 31(2), s. 100–102. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1980 (Udostępniono: 26 maj 2024).