Cichosz, M., Nowicka , K. i Pluta-Zaremba , A. (2020) „Czy logistyka może rewitalizować miasto?”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 23(2), s. 85-93. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2009 (Udostępniono: 2luty2023).