Wojtysiak-Kotlarski, M. (2015) „Dylematy teoretycznego opisu przedsiębiorstwa”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 34(1), s. 98–101. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2012 (Udostępniono: 23 maj 2024).