Cichosz, M., Nowicka, K. i Pluta-Zaremba, A. (2011) „Branża KEP – barometr polskiej gospodarki”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 21(4), s. 85-94. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2067 (Udostępniono: 9luty2023).