Roman, M. ., Adamczyk, P. . i Kamińska, J. . (2011) „Przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 18(1), s. 88–97. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2127 (Udostępniono: 23 maj 2024).