Rutkowski , K. . (2013) „Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 29(4), s. 35–45. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2171 (Udostępniono: 26 maj 2024).