Kowalczyk, S. (2020) „Sektor żywnościowy w czasach pandemii”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 56(3), s. 43–53. doi: 10.33119/KNoP.2020.56.3.3.