Mantorska, J. (2020) „Zagadnienie technologii i innowacji w perspektywie funkcjonowania Unii Europejskiej”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 57(4), s. 59-68. doi: 10.33119/KNoP.2020.57.4.4.