Zolotnytska, Y. (2021) „Rola rodzinnych gospodarstw rolnych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce: stan i perspektywy”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 58(1), s. 43-58. doi: 10.33119/KNoP.2020.58.1.4.