Pecura, P. (2021) „Pieniądz jako miara czasu”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 58(1), s. 68-78. doi: 10.33119/KNoP.2020.58.1.6.